+420 705 111 452
info@georgehilly.cz
Nákupní košík 0 items - 0.00 Kč 0
0 items in cart

REKLAMACE

JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI

Reklamace do 14 dní po obdržení zásilky

VÝMĚNA ZBOŽÍ 

Nesedí Vám velikost objednaného zboží? Dorazilo Vám poškozené zboží? Obdrželi jste odlišné zboží, než jste objednali?

Pokud vám objednané zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, můžete jej během 14 dnů po obdržení vyměnit.

Při výměně zboží dopravu hradíme my, proto je nutné zaslat zboží na dobírku.

Bližší informace k výměně naleznete zde

VRÁCENÍ ZBOŽÍ – ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Nesplnilo zboží Vaše očekávání? V takovém případě nám jej můžete do 14 dnů ode dne doručení vrátit bez udání důvodu.

Stačí, když jej v nepoškozeném stavu zašlete zpět spolu s vyplněným formulářem a budou Vám vráceny peníze. 

Při vrácení zboží hradí poštovné kupující.

Bližší informace k vrácení zboží naleznete zde


Reklamace po 14 dnech od obdržení zásilky

Je něco špatně? Nebo, jsme Vám poslali zboží s nějakou vadou? Zašlete nám zboží a my to vyřešíme.

Při reklamaci zboží dopravu hradíme my, proto je nutné zaslat zboží na dobírku.

ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční lhůta na veškeré zboží je 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka je poskytována na skryté vady materiálu (výrobní vady), které nebyly viditelné při zakoupení zboží.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA 
  • Mechanické poškození, které vzniklo po převzetí zboží.(např. zachycení náramku o ostré nástroje-roztrhnutí náramku)
  • Opotřebení zboží vlivem jeho používání
  • Závady, které vznikly zacházením se zbožím v rozporu s návodem k použití, pokyny pro uživatele nebo v rozporu s obvyklým užitím, dále neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží.
  • Poškození vlivem zacházením ve špatných klimatických podmínkách.
JAK REKLAMACI OZNÁMIT?

V Prvním kroku vyplníte reklamační formulář, který přiložíte s originálem/kopií faktury k reklamovanému zboží.

Fakturu, formulář a zboží zabalíte a zašlete na námi zadanou adresu.

Prosíme o informování o reklamaci zboží na náš e-mail: info@georgehilly.cz (Do předmětu e-mailu zadejte: Reklamace-číslo faktury)

NA JAKOU ADRESU REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ ZASLAT?

Zboží je nutné vrátit na níže uvedenou adresu formou zaslání. Nelze vrátit zboží osobním doručením na uvedenou adresu.

U reklamace hradíme poštovné my. Zboží u reklamace je tedy nutné zaslat formou dobírky, abychom mohli uhradit poštovné.

Reklamované zboží společně s vyplněným reklamačním formulářem a fakturou zašlete na adresu:

Jiří Kopecký

Semanínská 1740

560 02 Česká Třebová

V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na náš email info@georgehilly.cz, případně na tel. čísle 705 111 452

 

JAK VÁS BUDEME O VYŘÍZENÍ REKLAMACE INFORMOVAT?

Na samotné vyřízení máme 30 dnů.

Informovat Vás o tom, jestli vaše reklamace byla přijata budeme do 3 pracovních dnů od převzetí vaší zásilky, pomocí emailu, nebo přes SMS zprávu na Vaše telefonní číslo.

Po odeslání zboží nazpět k Vám vás budeme informovat ihned po odeslání zásilky, na Vámi zadaný email, či telefon z Vámi vyplněného reklamačního formuláře.

REKLAMACE OSOBNĚ

Reklamace osobně není možná.

OBECNÁ POUČENÍ K UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným,dostatečně věrohodným způsobem.
Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny.
Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.
Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24 měsíční lhůtě.

Zde si můžete stáhnout Formulář pro reklamaci

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a jsou nedílnou součástí obchodních podmínek.

Tento reklamační řád nabývá platnosti dne 6.3. 2018 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti v souvislosti se zárukou na zboží a reklamačním řízením.

Jiří Kopecký  si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

KONTAKT

E-mail: info@georgehilly.cz

Tel.: 705 111 452

Semanínská 1740

560 02 Česká Třebová